Головна

Обладнання

Програмне забезпечення

Рішення

Сервіс

Новини

Інформація

Контакти

Автоматизація громадського харчування

logo alta2

Вхід

Реєстрація нового користувача

 • Реєстрація

Вхід

Реєстрація нового користувача

Автоматизація кафе, бара, ресторанаПовноцінне функціонування закладу громадського харчування в наш час, майже не можливе без використання автоматизованих систем управління (АСУ): програмного забезпечення і апаратного обладнання, яке відповідає за автоматизацію виробничих та управлінських процесів в ньому. Ці системи вирішують низку управлінських питань шляхом:

 • обліку наявних запасів, їх руху та використання;
 • стандартизації виробничих процесів;
 • здійснення управління персоналом закладу та нарахуванням заробітної плати та матеріальної мотивації працівників;
 • впровадження маркетингових заходів, та аналізу їх ефективності.

Взагалі використання АСУ в закладах громадського харчування може вирішити достатньо велике коло проблемних питань, з якими стикаються власники та керівники цих закладів у своїй роботі. Ці проблемні питання можна умовно розділити на декілька блоків.

Запаси і ресурси

Контроль за запасами та їх використанням на сьогодняшній день є мабуть найбільш проблемним питанням в діяльності не лише закладів громадського харчування а усього малого та середнього бізнесу в Україні. Як запобігти розкраданню, псуванню, неефективному використанню запасів? Яку кількість товарів необхідно придбати, щоб уникнути ситуацій з нехваткою продуктів для приготування того чи блюда? Чи навпаки, щоб не зробити надміру роздуті запаси та не заморозити оббігові кошти?

Використання автоматизованих систем в громадському харчуванні достатньо просто виріщує вище перелічені питання. Прихід продукції на склад відображається за допомогою прихідних накладних. При цому ведеться облік взаєморозрахунків з постачальниками, що дає змогу управлінцю оперативно отримати інформацію про розмір заборгованності перед постачальниками, терміни її виникнення, її критичність та планові терміни її погашення. Це в свою чергу дозволить уникнути неприємних сюрпризів з відмовою в поставці запасів через непогашену заборгованість.

Списання запасів відбувається за допомогою документів списання (видаткових накладних, вимог-накладних та інших), які формуються, як в ручному так і в автоматичному режимах. В автоматичному режимі списання запасів відбувається під час видачі готових блюд, та виявлення нестач при інвентиризаціях. В ручному режимі запаси списуються у випадках псування запасів, списання їх на господарські потреби чи інших випадках передбачених управлінцем.

Виробнитво

Дуже часто затримка у приготуванні блюд кухнею викликана людським фактором. Наприклад, офіціанта після прийому замовлення хтось відволік і він вчасно не всти передати замовлення на кухню. Або коли кухня не одна, а є наприклад холодний і гарячий цехи, офіціант занадто довго розносив замовлення між цехами. Всі ці затримки негативно відбиваються на швидкості приготування страв, що в свою чергу викликає невдоволення клієнтів, і як наслідок падіння виручки та зменшення прибутковості. Автоматизована система дозволяє зменшити час передачі замовлення у виробництво. Так достатньо офіціату внести в систему замовлення клієнта, і вона автоматично розподілить замовлення на виробництво між всіма виробничими підрозділами. Зустрічки розслаються системою на принтера у необхідних виробничих підрозділах.

Контроль стану виконання замовлення здійснюється за допомогою так званого кухонного монітора, за допомогою якого офіціанти можуть бачити вже готові страви або черговість виконання тих, які перебувають у процесі виробництва.

Сам процес приготування система супроводжує наявними технологічними картами, а запаси які мають бути списані у виробнитво відображаються у калькуляціях.

Персонал

Автоматизовані системи в закладах харчування, так як і в інших галузях дають змогу, вести повний облік персоналу. Так в системі відображаться всі контактні та облікові данні персоналу. Також ведеться облік відвідування, на підставі якого системою може нараховвуватися заробітна плата персоналу. А використання службових карт дозволяє розподілити зони відповідальності і права між персоналом закладу.

Маркетинг та Продажі

Використання автоматизованих систем в закладах громадського харчування позитивно впливає як на кількість клієнтів, які відвідують заклад так і на величину середнього чеку. Приріст в основному відбувається за рахунок зменшення витрат часу на обслуговування клієнта і виконання його замовлення.

Важливим є також той фактор, що використання АСУ добре поєднується з маркетинговою політикою закладу. Збір і систематизація данних про клієнта, його уподобання дають змогу чітко визначитись з тим яка продукція продукція і в який час має підвищений попит, а яку взагалі потрібно зняти з виробництва. Використання дисконтних карток дає змогу провадити програми лояльності до клієнтів,що в свою чергу також позитивно впливає на продажі.

Основні завдання автоматизації закладів громадського харчуквання:

 • Підвищення прибутковості і зниження витрат підприємства;
 • Контроль і оптимізація діяльності підприємства;
 • Поліпшення якості обслуговування відвідувачів;
 • Запобігання розкрадань та інших зловживань з боку персоналу;
 • Збільшення продуктивності праці персоналу;
 • Підтримка маркетингових заходів;
 • Створення систем лояльності. Різноманітні системи знижок для постійних клієнтів;
 • Аналіз діяльності і планування подальшого розвитку.
 

Посилання по темі "Автоматизація закладів громадського харчування"

Автоматизація кафе, бару, ресторану
Автоматизація служби доставки їжі